Patent motorowodny

 

Wyjątkowa okazja!
Kurs na patent motorowodny zakończony egzaminem (uczestnicy od 14 lat)

Podczas trwania obozu oprócz zajęć wspólnych przewidzianych w programie, będziesz mógł w ramach kursu uczestniczyć w szkoleniu które zawiera teorię i naukę pływania łodziami motorowodnymi z silnikami powyżej 10 kW oraz skuterem wodnym JET. Szkolenie zakończone jest egzaminem na patent sternika motorowodnego, patent Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego. Szkolenie prowadzone jest przez doświadczonego instruktora, posiadającego uprawnienia wyżej wymienionego Związku. Patent uprawnia do prowadzenia motorówek po wodach śródlądowych i wodach morskich (w strefie do 2 mil morskich od brzegu) w porze dziennej.
Uczestnik oprócz ukończonego 14 roku życia musi posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych oraz jedno zdjęcie. 

Koszt kursu - 450 zł/osoba.

Rezerwacja

Wybierz dogodny temin:Przy dokonywaniu rezerwacji, w formularzu kontaktowym prosimy o podanie terminu obozu, imienia, nazwiska oraz daty urodzenia uczestnika.